Strona radcy prawnego Piotra Pomianowskiego

O mnie

Zdjęcie Piora Pomianowskiego

Ukończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie (równolegle) odbyłem studia doktoranckie i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, po których odpowiednio: obroniłem pracę doktorską i zdałem egzamin radcowski, w 2018 uzyskałem habilitację. Jestem ponadto magistrem socjologii i politologii. Od dziesięciu lat świadczę usługi prawnicze - najpierw w kancelarii patrona, a od roku 2013 w ramach własnej praktyki. Jestem pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiadam uprawnienia do pełnienia funkcji w organach spółek państwowych i samorządowych (aktualnie jestem członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek komunalnych). Ponadto zasiadam w organach dwóch stowarzyszeń i dwóch wspólnot mieszkaniowych.