Strona radcy prawnego Piotra Pomianowskiego

Ceny

Ceny moich usług każdorazowo są ustalane indywidualnie i zależą od nakładu mojej pracy, wagi problemu i możliwości płatniczych klienta. Inna będzie cena prowadzenia sprawy przed sądem, a inna sporządzenia pojedynczego pisma procesowego, pisemnej opinii prawnej i w końcu porady ustnej. Osobną kategorią usług jest stała obsługa prawna – w tym przypadku wynagrodzenie ustala się na zasadzie miesięcznego ryczałtu.

Sama wycena usługi zawsze jest bezpłatna.